Strategien i Semper Danica


Guildens strategi er delt op i 3 hovedområder; Mennesker, spil og forum.

Mennesker

Vi havde tidligere defineret flere forskellige grupper af personer i og udenfor guilden. Det gav nogle gange noget misforståelse i forhold til regler m.v. Derfor er dette begreb forsimplet, så vi nu har to grupper af personer; Medlemmer af Semper Danica og alle andre.

Er man medlem af SD, så må man frit joine alle SD spil og har fuld adgang til medlemsforummet. Som SD medlem kan man enten være aktiv, eller være i Social gruppen. Social Gruppen er de folk som p.t. ikke spiller et officielt spil i SD, af den ene eller anden grund. For at komme i betragtning til denne gruppe skal man have en vis anciennitet, og da Social medlemmer kun “spiller” forum, så sættes der også lidt højere krav til forum aktiviteten end for aktive SD medlemmer. Som aktivt medlem forventes det at man læser forum minimum en gang om måneden, for Social gruppe medlemmer forventes det at man læser forum minimum en gang hver 14. dag. Er man afk fra forum i mere end en måned, uden at have givet besked, så udmeldes man af af Semper Danica uden yderligere advarsel.

Alle andre er kunderne i vores butik. Det er followers, alliance medlemmer, håbefulde rekrutter eller bare gode venner som interagerer med Semper Danica både ingame og på forum. Det er her vores fremtid ligger, det er disse personer som er vores rekrutteringsgrundlag. Så disse personer skal plejes og det er her Semper Danica skal vise sit sande ansigt. Dette er også en af grundene til at vi har valgt at ændre vores forumstruktur, og dermed vores ansigt ud af til. Men mere om det senere i posten.

Spil

Vi har tidligere valgt kun at spille MMORPG’s i SD, som officielle spil. Dette er vores kernekompetence, det er det vi alle meldte os til, og dette laver vi ikke om på. Vi vil i fremtiden stadig kun oprette officielle spil i MMORPG’s. Udviklingen indenfor denne kategori er i hastig fremdrift, hvorfor det heller ikke er helt utænkeligt, at vi i fremtiden ses i spil som for eksempel MMOFPS eller lignende. Det er dog et krav, at der skal være et element af RPG.

En af de helt store ændringer i strategien er antallet af officielle spil vi kan have i SD. Vi har tidligere ikke haft en grænse, og det har givet os nogle problemer ved ikke, at have nok spillere i de forskellige kørende spil, samt i opstart af nye spil.

Derfor har vi valgt at sætte en grænse ved 2 officielle spil og 1 spil under opstart. Dette er for at fokusere vores kræfter, så vi sikrer os et bedre grundlag for endgame. Dette betyder også, at hvis to store giganter releaser på samme tid, så vil SD kun spille en af disse som et officielt spil. Dette betyder naturligvis, at vi så ikke vil starte op i den anden.

Vores medlemmer elsker at spille sammen, og vi har mange medlemmer som også samler sig i ikke-officielle spil. Derfor vil man også kunne se Semper Danica i spil som EVE, Diablo m.v. Da de ikke er officielle vil der ikke være fuld ledelse og rekruttering. Guilden vil udelukkende være styret af de SD’ere som nu har valgt at gå sammen. De er dog stadig underlagt vores 5 værdier, da de stadig præsentere SD udadtil.

Forum

Som vi nævnte under afsnittet mennesker, så har vi valgt, at gøre noget ved vores ansigt udadtil. Det har vi gjort ved at lægge vores Spilforummer ud i det åbne, så venner, gæster m.v. kan være med i klasse diskussioner og lign. Dette er for at gøre vores spil mere åbne og for at gøre SD mere imødekommende for gæster og potentielle ansøgere. Vi har naturligvis stadig nogle interne spilfora, hvor taktikker og lign. ting, som ikke vedkommer alle, kan diskuteres.

Implementering

Som nævnt i starten, så er vi netop gået i gang med at implementere denne strategi, hvorfor alle ting endnu ikke er helt på plads. Vi glæder os dog meget til at få implementeret dette, da vi forventer ændringerne vil give en større, mere åben guild, som er i tættere kontakt med venner, ansøgere, potentielle ansøgere, nysgerrige og eventuelt spiludviklingsfolk.