Regler og værdier – Semper Danica som online Community


Reglerne er til for at gøre Semper Danica til et sjovt, sikkert og inkluderende sted at spille og interagere. Det er vigtigt, at alle medlemmer følger dem for at opretholde et positivt og venligt fællesskab. Overtrædelser af disse regler kan resultere i advarsler, midlertidige eller permanente bans, afhængig af overtrædelsens alvor. Oplever du et regelbrud, dårlig behandling eller andet, så kontakt ledelsen.

Regelsættet kan til enhver tid ændres af administratorene, og det er op til medlemmerne at holde sig opdaterede.

Vores regelsæt

1) Aktivitet
Vær aktiv i fællesskabet. Deltag i diskussioner, spil aktivt og deltag i community-events. Er du ikke længere aktiv i et spil, vil dine karakterer blive fjernet fra “Guilden”. Men bare rolig – du kan blot få et re-invite. Vi glæder os alle over når gamle spillere kommer tilbage.

2) Aldersgrænse 18+
Medlemmer skal være mindst 18 år gamle. Vi forventer en modenhed, der svarer til denne aldersgrænse.

3) Navnepolitik
Medlemmernes navne skal afspejle at vi er et voksen fællesskab. I tilfælde af eventuelle navneændringer skal disse være indtruffet før invitation til Semper Danica.

4) Kommunikation og sprog
Vi er et dansk fællesskab og derfor er det vigtigt du kan tale og forstå dansk. Engelsk kan bruges, hvis det er nødvendigt for at inkludere ikke-dansktalende spillere. Hold en positiv tone i alle former for kommunikation, inklusive in-game chat, sociale platforme og i voice-kanaler. Vulgariteter, hadefulde eller aggressive udtalelser er ikke tilladt.

5) Tænk over emnerne
Overvej hvilke emner og tematikker der diskuteres. Vi tager kraftigt afstand fra racisme, sexisme, mobning, trusler og diskrimination. Ved snak om politiske emner skal der være respekt for hinandens forskellige synspunkter, så samtalen ikke tager en forkert drejning. Husk din opførsel repræsenterer også Semper Danica.

6) Ekstern konkurrence
Det ikke tilladt, at dele Discords, hjemmesider eller på anden vis konkurrere med Semper Danica og dets aktivitet – Vi prøver at samle Danmarks største online spille fælleskab med spillere over 18 år, det forventer vi at folk jo gerne vil støtte op omkring.

Vores 5 Værdier

Respekt for andre
Sørg for at udvise respekt for andre. Husk at det skrevne ord nemt kan misforstås og vi derfor tilstræber at kommunikerer med omtanke. Vi respekterer at andre kan være uenige og at de har deres ret til at have andre holdninger. Vi spiller ikke med det formål at ødelægge spillet for nogen og behandler derfor alle med respekt

Ærlighed
Vi opfører os ærligt og med troværdighed overfor andre spillere. Der overholdes de aftaler vi laver og de løfter vi giver, og vi forsøger ikke at snyde eller udnytte andre spillere

Loyalitet
Vi er loyale overfor Semper Danica og vores medlemmer. Vi hjælper og støtter hinanden så godt vi kan. Opstår der et problem mellem medlemmer løser vi det internt, med respekt for hinanden

Udvikling
Vi vil være de bedste for vores medlemmer, og det inkluderer alle er med til at gøre Semper Danica bedre hver dag. Vores mål er ikke at være de stærkeste i spillet, men de stærkeste i sammenhold og ånd – Semper Danica Ånden

Engagement i Semper Danica
Vi skal alle være delagtige i Semper Danica’s trivsel, det værende via forum, Discord, spil eller sociale arrangementer. Vis dit engagement ved at være aktiv, deltage konstruktivt og tage ansvar