Regler og værdier – Semper Danica som online Community


Hos Semper Danica går vi meget op i, at beskytte vores medlemmer og vores fællesskab. Derfor er det vigtigt, at alle der handles og ageres efter vores regler og værdier.

Vores regelsæt

Overskridelse af følgende regler vil i værste tilfælde medføre en bortvisning fra Semper Danica.

1) Aktivitet
Er du ikke længere aktiv i et spil, vil dine karakterer blive fjernet fra “Guilden”. Men bare rolig hvis du en dag kommer tilbage til spillet/guilden i, så er du mere end velkommen tilbage. Vi glæder os alle over når gamle spillere kommer tilbage.

2) Aldersgrænse 18+
Semper Danica er en forsamling for voksne mennesker

3) Navnepolitik
Lad dit navn afspejle du er fyldt 18 år. I tilfælde af navneændringer skal disse være indtruffet før invitation til Semper Danica.

4) Kommunikation og sprog
Dansk

5) Følgende emner tager guilden afstand fra.
Tænk over hvor/hvordan disse emner tages op.

6) Konkurrence fra andre fællesskaber
Det ikke tilladt, at dele Discords, hjemmesider eller på anden vis konkurrere med Semper Danica og dets aktivitet – Vi prøver at samle Danmarks største online spille fælleskab med spillere over 18 år, det forventer vi at folk jo gerne vil støtte op omkring.

Oplever man et regelbrud, dårlig behandling eller andet negativt så kontakt en fra ledelsen.

Vores 5 Værdier

Respekt for andre
Sørg for at udvise respekt for andre. Husk at det skrevne ord nemt kan misforstås og vi derfor tilstræber at kommunikerer med omtanke. Vi respekterer at andre kan være uenige og at de har deres ret til at have andre holdninger. Vi spiller ikke med det formål at ødelægge spillet for nogen og behandler derfor alle med respekt

Ærlighed
Vi opfører os ærligt og med troværdighed overfor andre spillere. Der overholdes de aftaler vi laver og de løfter vi giver, og vi forsøger ikke at snyde eller udnytte andre spillere

Loyalitet
Vi er loyale overfor Semper Danica og vores medlemmer. Vi hjælper og støtter hinanden så godt vi kan. Opstår der et problem mellem medlemmer løser vi det internt, med respekt for hinanden

Udvikling
Vi vil være de bedste for vores medlemmer, og det inkluderer alle er med til at gøre Semper Danica bedre hver dag. Vores mål er ikke at være de stærkeste i spillet, men de stærkeste i sammenhold og ånd – Semper Danica Ånden

Engagement i Semper Danica
Vi skal alle være delagtige i Semper Danica’s trivsel, det værende via forum, Discord, spil eller sociale arrangementer. Vis dit engagement ved at være aktiv, deltage konstruktivt og tage ansvar