Ledelsen


Ledelsen i vores guild er forsøgt implementeret som en flad ledelsesstruktur. Dog kræver en sammenslutning af så mange mennesker over forskellig spil og interesser en ledelse, hvor man ikke er i tvivl om hvem, der kan løse visse problemstillinger eller hvem der kan hjælpe dig med råd, vejledning og/eller feedback.

Semper Danicas ledelse er drevet af mennesker, som på frivillig basis lægger tid og kræfter i guilden, og derfor er deres motivationen for arbejdet klart fællesskabet.

Ledelsen i praksis

Ledelsen står for at sætte rammerne op for guildens medlemmer, og de har sammen ansvaret for, at rekrutteringen, systemerne, driften og marketingsdelen fungerer i praksis, således at alle kan nyde fællesskabet på bedste vis.

Rådet og officers

Ledelsen består af et Råd og officers i ledelsen. I Semper Danica vil du mest støde på officers i din daglige gang. Rådet er den øverste ledelse, som primært træder til, såfremt officers skulle have behov for det.

Du kan altid få fat i en i ledelsen via Discord.