Ledelsen

Ledelsen i vores guild er forsøgt implementeret som en flad ledelsesstruktur. Dog kræver en sammenslutning af så mange mennesker over forskellig spil og interesser en ledelse, hvor man ikke er i tvivl om hvem, der bestemmer hvad. Du kan læse mere om opbygningen og hvem, som ledelsen består af, på denne side.

Semper Danica har en ledelse, som på frivillig basis sørger for, at vores medlemmer altid har en “overordnet”, som de kan søge råd og vejledning, svar og feedback fra. Den fælles opgave for ledelsen er, at hver enkelt sætter et godt eksempel. Alle indgår i sin gruppes opgaver så vi løfter i fællesskab. Inaktivitet overvejes nøje, selvom det er på frivillig basis.

Afdelingerne i ledelsen

Ledelsen er inddelt i afdelinger, som har ansvaret for hver sit område. Hvert rådsmedlem i guilden har ansvaret for en afdeling.

  • Rekrutteringsteamet
  • Marketing
  • System og drift
  • Spilafdelingerne
    • Retail
    • Classic

Rådet og officers

Ledelsen består af et Råd og officers i ledelsen. Rådet er den øverste ledelse, men ledelsen og dens officers står for driften af Semper Danica.

Du kan altid få fat i en i ledelsen via Discord.